Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet

Detta är våra interna hemsidor

Ekonomi 2013-2017
för att komma till åren 2017-2021 klicka här
Blankett för Redovisning av aktivitet

2013-2014 2015-2016 2015-2016 2016-2017
Verksamhets-
berättelse
Verksamhets-
berättelse
Verksamhets-
berättelse
Verksamhets-berättelse
Bokslut Resumé av
Lionsåret
Balansräkning
per 30/6 2016
Balansräkning
per 30/6 2017
Räkenskaps-
sammandrag 1
Balansräkning
per 30/6 2015
Resultaträkning
AD 2015-16
Resultaträkning
AD 2016-17
Räkenskaps-
sammandrag 2
Resultaträkning
AD 2014-15
Resultaträkning
AK+DM 2015-16
Resultaträkning
AK+DM 2016-17
Utbetalningar
av AK-medel
Resultaträkning
AK+DM 2014-15
Revisions-
berättelse
Revisions-
berättelse
Revision Revision    
Årsredovisning
Lions Forsknings-
fond Skåne
     
Utbet.&  reserv-er. medel 2015-02-05      
       

 

 

© 2018 Lions Club Råå · e-post: