Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet
  NYTT BANKGIRO FÖR INBETALNING AV MEDLEMSAVGIFTER MM:
5227-3828

Detta är våra interna hemsidor

Programöversikt 2020-2021 (läses nerifrån och upp)
Hej alla Lions,

Det förvärrade Coronaläget innebär att planerade aktiviteter under början av våren får dessvärre ställas in eller uppskjutas. Var försiktiga!

Datum Typ Var
     
Måndag 3   juni Årsavslutning  
Måndag  24 maj Styrelsemöte Ulf Swanstein
Torsdag  6  maj Månadsmöte Kajgatan 1
Måndag 26 april Styrelsemöte Tommy Lindahl
Torsdag  8  april Månadsmöte Kajgatan 1
Måndag 22 mars Styrelsemöte Bibbi Brorsson
Torsdag  4 mars Månadsmöte Kajgatan 1
Måndag 22 februari Styrelsemöte Lars Jarevång
Torsdag 4 februari Månadsmöte Kajgatan 1
Måndag 25 januari Styrelsemöte Jörgen Runesson (Zoom)
   2021
     
Torsdag 3 december Julfest  
Måndag 23 november Styrelsemöte Leif Frilund
Torsdag  5 november Månadsmöte Restaurang Linnea, Maria Park
Måndag 26 oktober Styrelsemöte Thomas Thelin
Torsdag 1 oktober Månadsmöte Kajgatan 1
Måndag 21 september Styrelsemöte Hans-Ingvar
Torsdag 3 september Kick-off, 60-års jubileum Orangeriet i Varalöv
Måndag 24 augusti Styrelsemöte Ulf Swanstein
  2020  

Anm.: Text med fetkursiv stil är genomförda aktiviteter
           Text som är överstruken är inställd aktivitet

© 2020 Lions Club Råå · e-post: