Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet
  NYTT BANKGIRO FÖR INBETALNING AV MEDLEMSAVGIFTER MM:
5227-3828

Detta är våra interna hemsidor

Programöversikt 2020-2021 (läses nerifrån och upp)
 

Datum Typ Var
     
Måndag 3   juni Årsavslutning  
Måndag  24 maj Styrelsemöte Ulf Swanstein
Torsdag  6  maj Månadsmöte Görarps Mölla
Måndag 26 april Styrelsemöte Ulf S
Torsdag  8  april Månadsmöte Kajgatan 1
Måndag 22 mars Styrelsemöte Zoom
Torsdag  4 mars Månadsmöte Kajgatan 1
Måndag 22 februari Styrelsemöte Lars Jarevång
Torsdag 4 februari Månadsmöte Kajgatan 1
Måndag 25 januari Styrelsemöte Zoom
   2021
     
Torsdag 3 december Julfest  
Måndag 23 november Styrelsemöte Leif Frilund
Torsdag  5 november Månadsmöte Restaurang Linnea, Maria Park
Måndag 26 oktober Styrelsemöte Thomas Thelin
Torsdag 1 oktober Månadsmöte Kajgatan 1
Måndag 21 september Styrelsemöte Hans-Ingvar
Torsdag 3 september Kick-off, 60-års jubileum Orangeriet i Varalöv
Måndag 24 augusti Styrelsemöte Ulf Swanstein
  2020  

Anm.: Text med fetkursiv stil är genomförda aktiviteter
           Text som är överstruken är inställd aktivitet

© 2020 Lions Club Råå · e-post: