Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet

Detta är våra interna hemsidor

Interna dokument 2014-2018
för att komma till åren 2018-2022 klicka här

Klicka här nedan för att komma till:
 - Våra stående interna handlingar

- Vårt privata bildgalleri


Våra årliga interna handlingar
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Vår egen
matrikel
LC Råås styrelse,
kommitéer, mötesdagar mm
LC Råås
aktiviteter
2016-2017
Förhandsinfo 
förbered. för ny distrikts-

organisat.
Lions handbok Verksamhets-berättelse
2014-15
Styrelse- &
Månadsmöten
2016-2017
Styrelse och
kommitteér
2017-2018
Födelsedata Födelsedata Projektkatalogen Kompetenser/
Kontakter
LC Råås styrelse, kommittéer, mötesdagar mm Resumé av
Lionåret
2014-15
Förslag t projekt
att stödja
prioritet 1
Projektkatalogen
+ Mall
Valberedningen Info Lions
hjälpfond
Värdfamiljer till
ungdomsläger
Lions handbok
2017-2018
Hemsidegrupp
2015-05-11
Lions handbok
2015-16
Styrelse & Kommittéer 2016-17 Def Möte om bakluc-
keloppis 17-11-19
  Vår egen
matrikel
Förslag till
styrelse 17-18
Projektkatalog
efter DM2
  Projektkom.för-
slag 2015-16
Protokoll aktiv-
itetskom. 01-26
Redovisning av
Projekt. 2 e DM2
  Medl.kät.DOC Protokoll
sillabordet 17
LPs Julhäsning
2017
  Valberedningen Protokoll aktiv-
itetskom. 02-15
Årets satsning - medlemskampanj
  Nyhetsbrev 1
Sydafrika 2016
Inbjudan
LundaSpex
Insamlingen - de glömda barnen 2017
  Nyhetsbrev 2
Sydafrika 2016
Förslag projekt
stöd steg 2
Lion-
styrelse 2018-19
  Nyhetsbrev 3
Sydafrika 2016
Protok. aktivets-
kom. 2017-04-04
Lions glas-
ögon insamling
    Ek.redovisn.
konsert 30/4
Förslag till
sponsring
    VIKTIGT
EXTRA DG-BREV
Studiebesök hos
HIF 2018-05-03
      Noteringar från möte med Råå GF 22/4
      Referat DM 21/4
© 2018 Lions Club Råå · e-post: