Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet

Detta är våra interna hemsidor

 

Övrigt
från klubben, zonen, distriktet 2018-2022

för att komma till åren 2014-2018 klicka här

Klicka för separat sida för info från LCI, LCIF och MD101 2018-2022

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
DG-brev juli 2018 DG aug-19 DG aug 2020  
DM 1 - 6 okt 2018 DR1 7/9 DG sept 2020  
GDPR utbildning DG sept-19 LRV Nyh.brev sept  
DG-brev  aug 2018 Lions Quest    
DG-brev sept 2018 LIONS Utbildning    
DG-brev okt 2018 U-läger 2020    
Lions forskn.fond DG okt-19    
DG-brev nov 2018 DG nov-dec-19    
ZO-rapport dec -18 DG jan 2020    
DG-brev dec 2018 Ny Zonindeln.    
Valhandlingar DR2 340/11    
DG-brev jan 2019 LCIFs ordf 13/1    
Lion Quest inbj. DG febr 2020    
Inbjudan DR4 DG mars 2020    
DG-brev april 2019 DG april 2020    
De glömda barnen DG maj 2020    
DG-brev maj 2019 DG juni 2020    
LFFS n-brev 12/19 DR4 13/6    
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

© 2020  Lions Club Råå · e-post: