Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet

Detta är våra interna hemsidor

Övriga protokoll 2014-2018
för att komma till åren 2018-2022 klicka här

 Z- = zonmöte D- = distriktsmöte R- = riksmöte E = extra

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
D-2014-09-20 D-2015-09-26  Z-2016-10-22 D-2017-09-16
Z 2014-10-11 Z-2015-11-14 Z-2017-05-13 Z-2017-10-21
Z 2015-01-17 Z-2016-03-05   DE-2017-12-09
Z-2015-04-25 Z-2016-06-04   Z-2018-01-27
Bil. till 2015-04-25     D-2018-04-21
       
       
       
       

 

 

© 2018 Lions Club Råå · e-post: