Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet
Lions valspråk: We serve - vi hjälper
Hem
Medlem i Lions
LC Råås historia
Aktiviteter
Vi har hjälpt
Länkar
Styrelsen
Kontakter
Bildgalleri
För medlemmar
Möten
När:
1:a torsdagen i månaden kl. 18.30
Var:
Kajgatan 1
Lions ledord: TRÄFFAS, TRIVAS, TJÄNA


Att vara medlem i LIONS CLUB RÅÅ

¨      LIONS CLUB RÅÅ är en del av den världsomspännande Lions rörelsen med rötter i USA.

¨      Lions skänker pengar till välgörande ändamål av vitt skilda slag. Huvudsyftet är välgörenhet, men vi gör detta under trivsamma och kamratliga former!

¨     För närvarande är vi 9 kvinnor och 24 män som är medlemmar i Råå Club. Vi träffas på månadsmötet kl. 1730, första torsdagen i månaden (dock inte januari, juli, augusti) oftast på Kajgatan 1 (tidigare Råå Wärdshus). Mötesrutinen är: mingel med en öl/vin i baren, och sedan för att lyssna till ett intressant föredrag om högst skilda ämnen (alternativt ett studiebesök). Därefter, för de som önskar gemensam middag och mötesförhandlingar.

¨     Vårt medlemsantal har gått upp och ner och vi önskar därför att föryngra vår klubb. Vi ser mycket positivt på att även damer vill bli medlemmar. Om du är intresserad av att bli medlem så kontakta någon av oss medlemmar eller på hemsidan.

¨      Vid månadsmöten är våra respektive också medbjudna till föredrag och middag.

¨      Månadsmötet är beslutande och klubben är självständig inom Lionrörelsen

¨      En styrelse på c:a 7 personer sammanträder sista måndagen i månaden hemma hos de olika styrelsemedlemmarna och förbereder ärenden för månadsmötet.

¨      De olika förtroendeuppdragen innehas som regel ett år i taget och roterar därför bland medlemmarna. Medlemmarna förväntas att acceptera tilldelade uppdrag i kommittéer och styrelse.

¨      En medlems- och programkommitté svarar för rekrytering och medlemmarnas välbefinnande samt ordnar ofta en höst- eller vårfest med respektive (och ibland med andra familjemedlemmar)

¨      En projektkommitté föreslår hur vi fördelar insamlade pengar. Se under: Vi har hjälpt för med information

¨      En aktivitetskommitté ordnar insamling av pengar. Se under Aktiviteter för mer information.

¨      En kultur- och PR kommitté

¨        En ”fadder” hjälper nya medlemmar till rätta

¨      Kostnader för medlemskap är för närvarande 1 000 kr per år. Detta går till den administrativa kassan som är helt åtskild från våra insamlade pengar. Vid månadsmötena betalar vi också vår egen förtäring, f.n. c:a 225 kr.

 

 Är du intresserad av att bli medlem, kontakta, i första hand medlemsansvarig under: Kontaker.


Du är mycket välkommen att besöka oss på något
av våra månadsmöten för att ”prova på”.

 

© 2020 Lions Club Råå · e-post: