Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet
Lions valspråk: We serve - vi hjälper
Hem
Medlem i Lions
LC Råås historia
Aktiviteter
Vi har hjälpt
Länkar
Styrelsen
Kontakter
Bildgalleri
För medlemmar
Möten
När:
1:a torsdagen i månaden kl. 18.30
Var:
Kajgatan 1
Lions ledord: TRÄFFAS, TRIVAS, TJÄNA


Att vara medlem i LIONS CLUB  RÅÅ

¨      LIONS CLUB RÅÅ är en del av den världsomspännande Lion rörelsen med rötter i USA.

¨      Lions skänker pengar till välgörande ändamål av vitt skilda slag. Huvudsyftet är välgörenhet, men vi gör detta under trivsamma och kamratliga former!

¨      Vi är för närvarande ett 30-tal Lions och ett 20-tal av oss träffas på månadsmötet kl. 1800, första torsdagen i månaden (dock inte januari, juli, augusti) oftast på Råå Wärdshus för en öl/vin i baren, för de som önskar gemensam middag, mötesförhandlingar och för att lyssna till ett intressant föredrag om högst skilda ämnen (alternativt ett studiebesök).

¨      Vårt medlemsantal har stagnerat och vi önskar därför att föryngra vår klubb och vi ser mycket positivt om även damer vill bli medlemmar. Om du är intresserad av att bli medlem så kontakta någon av oss medlemmar eller vår hemsida: lionsraa.se eller kontaktperson nedan.

¨      Vid 2-3 månadsmöten per år är våra respektive medbjudna (ofta decembermötet på julbord)

¨      Månadsmötet är beslutande och klubben är självständig inom Lionrörelsen

¨      En styrelse på c:a 7 personer sammanträder sista måndagen i månaden hemma hos de olika styrelsemedlemmarna och förbereder ärenden för månadsmötet.

¨      De olika förtroendeuppdragen innehas som regel ett år i taget och roterar därför bland medlemmarna. Medlemmarna förväntas att acceptera tilldelade uppdrag i kommittéer och styrelse.

¨      En medlems- och program kommitté svarar för rekrytering och medlemmarnas välbefinnande samt ordnar ofta en höst- eller vårfest med respektive (och ibland med andra familjemedlemmar)

¨      En projektkommitté föreslår hur vi fördelar insamlade pengar

¨      En aktivitetskommitté ordnar insamling av pengar. Totalt drar vi in ett netto på c:a 150 000 kr per år! Våra insamlingsaktiviteter är för närvarande:

·        Råå Julmarknad, söndagen före första advent - heldagsaktivitet för alla medlemmar med respektive med att resa bodar, sälja glögg eller lotter samt packa ihop.

·        Ankrace med numrerade plastankor i Lussebäcken i maj, där fina priser lottas ut

·        Bakluckeloppis i samarbete med Råå Gymnastik Förening varannan vecka mellan maj och oktober.

·        Sillabord och folkfest vid Råå Hamn, första lördagen i juli - för alla medlemmar med respektive.

·        Andra mindre aktiviteter i samband med andra jippon.

¨      En kultur- och PR kommitté

¨      Kostnader för medlemskap är för närvarande 1 000 kr per år. Detta går till den administrativa kassan som är åtskild från insamlade pengar. Vid månadsmötena betalar vi också vår egen förtäring, f.n. c:a 225 kr.

 Är du intresserad så kontakta Staffan Jonasson på staffan.jonasson@lionsraa.se eller på 0731580930.
Du är mycket välkommen att besöka oss på något
av våra månadsmöten för att ”prova på”.

© 2019 Lions Club Råå · e-post: