Styrelsen

Lions valspråk: We serve - Vi hjälper

                                             STYRELSE  2022-2023


President                                 Bibbi B Henriksson            0704536655


Vice President                          Britt Marie Blomkvist        0708139937


Past President                          Jörgen Runesson                 0705575352


Sekreterare                               Ingrid Wallin                      0730449526.


Kassör                                      Lars Jarevång                   0738297738


Aktivitetsansvarig                   Tommy Lindahl                  0706391929


Klubbmästare                           B-M Stendahl                    0768952462


Projektansvarig

& LCIF koordinator                  Jörgen Runesson              0705575352


Medlemsansvarig                     Britt Marie Blomkvist       0708139937Revisorer                                   Lars Vallentin                    0761058826 

                                                   Marianne Ekelund            0702299592Övriga kontaktpersoner       

Programansvarig                      Britt-Marie Stendahl          0768952462


Webbmaster                             Jörgen Runesson                 0705575352


Organisations nummer: 802449-2202