Vi har hjälpt

Lions valspråk: We serve - Vi hjälper

Våra hjälpprojekt 

Verksamhetsåret 2021-2022 

1 juli 2021 till 30 juni 2022Lions forskningsfond Syd. se nedan

30 000

Föräldralösa barn i Sydafrika. Se nedan

30 000

Stöd till Ukrainas folk

20 000

Rent vatten i Afrika

12 600

Lions internationella fond,katastrofhjälp

10 000

Sjukhus i Kongo

10 000

Lions Women Skill Nepal (syskola)

3 300

Katastrofberedskap. Samarbete m MSB

2800

Lions tält vid katastrofer. Samarbete m MSB

2800

Fonden för funktionsvariationer

1 900

Från en särskild donationsfond har vi också hjälpt äldreboenden och ungdoms-verksamhet på Råå

Under vintern 2022 genomförde vi en glasögoninsamling. Ca 100 kg glasögon skickade vi till organisationen Vision for All. Där mättes styrkan upp, packades och transporterdes vidare ut i välden till de som inte skulle ha råd att kunna köpa några glasögon 

Lions Forskningsfond Skånes inriktning

Fondens inriktning är att stödja klinisk patientnära forskning inom vårdinrättningar i Skåne och att varje år dela ut alla insamlade medel. En fond som värnar om både yngre och äldre Lions Forskningsfond Skåneär en fond för medicinsk forskning, bildad 2011, med prioritet på studier rörandeBarn/Ungdom, Äldre samt Palliativ vård.

Hosanna Community Projects, Sydafrika

Vi har under ca 10 år bidragit till att 90 fattiga barn i åldern 6-14 år inte behöver lägga sig hungriga på kvällen. Att HIV smittade barn får diagnos och medicin. Att barn som mist sina föräldrar i AIDS får social utveckling och vuxna förebilder. Att fattiga barn i decimerade familjer mot alla odds får en möjlighet i livet och en tro på framtiden. I vårt arbete har vi god hjälp av andra Lions klubbar och privatpersoner. Nedan kan du läsa de senaste årens nyhetsbrev.