Vi har hjälpt

Lions valspråk: We serve - Vi hjälper

Våra hjälpprojekt 

Verksamhetsåret 2022-2023 

1 juli 2022 till 30 juni 2023

 Ukraina

39 660

Barn i AIDS drabbade familjer, Sydafrika

31 000

 Lions forskningsfond Skåne

20 000

Lions club International Foundation

16 500

Till utsatt flickor och kvinnor i Kongo

10 000

Kulturbidrag till Råå Sjöfatsmuseum

10 000

Tält för katastrofer tilsammans med MSB

5 100

 Ungdomsstipendie på Råå

5 000

Rent Vatten i Tanzania

3 400

Äldreboende på Råå

3 400

Fonden för funktionsvariationer

2 040

Servicehundar 

1 360Se här en kort presentation av våra största mottagare

Ukraina

Till Ukraina har i köpt elverk och mat vilket fraktats ner med lastbil i gemensamma transporter med andra Lionsklubbar. Vi har också gjort en klädinsamling och fraktat ner 12 kartonger med vinterkläder.

Lions Club International Foundation

Vi bidrager via fonden till de stora internationella Lions projekten vilka stödjer människor i nöd runtom i världen. Under året har det varit mycket focus på Ukraina och några av de större naturkatastroferna i världen såsom jordbävningen i Turkiet och Syrien. Men också på Lions övrig prioriterade områden som tex barncancer, diabetes, hungernöd, syn och miljö.


Lions Forskningsfond Skånes

Fondens inriktning är att stödja klinisk patientnära forskning inom vårdinrättningar i Skåne och att varje år dela ut alla insamlade medel. En fond som värnar om både yngre och äldre. Lions Forskningsfond Skåneär en fond för medicinsk forskning, bildad 2011, med prioritet på studier rörandeBarn/Ungdom, äldre samt Palliativ vård.

Barn i AIDS drabbade familjer

Hosanna Community Projects, Sydafrika

Vi har under ca 10 år bidragit till att 90 fattiga barn i åldern 6-14 år inte behöver lägga sig hungriga på kvällen. Att HIV smittade barn får diagnos och medicin. Att barn som mist sina föräldrar i AIDS får social utveckling och vuxna förebilder. Att fattiga barn i decimerade familjer mot alla odds får en möjlighet i livet och en tro på framtiden. I vårt arbete har vi god hjälp av andra Lions klubbar, Rotary och privatpersoner. Nedan kan du läsa de senaste årens nyhetsbrev.